Καταστήματα

Κατηγορίες

Εμπορικό ακίνητο 2100 τ.μ.
Εμπορικό ακίνητο 2100 τ.μ. επί της Λεωφόρου Αλίμου στον Άλιμο
Πώληση μισθωμένου καταστήματος 270 τμ.
Πωλείται μισθωμένο κατάστημα 270 τμ. ισογείου
Πώληση ισογείου καταστήματος 140 τμ.
Πωλείται ισόγειο κατάστημα επί της Λεωφόρου Βάρης Κορωπίου επιφάνειας 140τμ.