Οικοπεδα

Κατηγορίες

Οικόπεδο 1400τ.μ.
Γλυφάδα
2.400.000
Αγροτεμάχιο 16,5 Στρέμματα
Μαραθώνας
450.000
Αγροτεμάχιο 58 Στρέμματα
Μύκονος
500.000