Οικιστικά Κτίρια

Κατηγορίες

Οικιστικό Κτίριο 500τ.μ.
Ν. Φάληρο
1.300.000
Οικιστικό Κτίριο 900τ.μ.
Πλ. Αμερικής
1.200.000
Οικιστικό Κτίριο 505τ.μ.
Πλ. Αμερικής
1.800.000